Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti ZOLLY THE DOG s. r. o., se sídlem Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1, identifikační číslo: 05102375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 258227 pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek).

Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána.

I. Právní základ zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

II. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ZOLLY THE DOG s. r. o., se sídlem Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1, identifikační číslo: 05102375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 258227 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující:
 • adresa pro doručování společnosti ZOLLY THE DOG s. r. o., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1,
 • email: info@zollydogbakery.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání marketingových sdělení správcem vůči Vaší osobě.
 2. Za účelem provedení platby (předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb).
 3. Za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme vaše osobní údaje České poště, nebo kurýrním společnostem.
 4. Za účelem provádění zákaznické soutěže.

IV. Doba uložení osobních údajů

 1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy v délce 15 let.

V. Další příjemci osobních údajů

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby a společnosti zajišťující marketingové služby pro správce.
 2. Google Analytics – služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.
 3. Sklik – Tato služba je marketingovým nástrojem, který nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytuje je společnost Seznam. Aby služby fungovali správně, využívají cookies
 4. Adwords – Tato služba je marketingovým nástrojem, který nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytuje je společnost Google. Aby služby fungovali správně, využívají cookies.
 5. Pokud využíváte náš e-shop, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

VI. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

V Praze, dne 1. března 2020

Kontaktní údaje prodávajícího:
ZOLLY THE DOG s. r. o., Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1, info@zollydogbakery.cz.